Loading

Subjects

Language:

Swedish

People and Organizations:

Erlandus Dryselius

Place:

Sweden, Turkey

Special Features:

woodcut

Luna Turcica eller Turkeske Måne : anwijsandes lika som uti en Spegel det Mahometiste wanstelige Regementet, fördelter uti Jura Qwarter eller Böcker, 1. Boken om Turckanes Härkomst, Förföraren Mahometh, deß falsta Religion och Endalychtsamt deß effterfölliande Regenter af Saracener, Tattare och Turckar, 2. Boken om Turckanes Regenter oc Bedriffter ifrån Sultan Ottoman til den Turckeste Keisaren Mahometh IV, 3. Boken om Mahometh IV och hawd passeradt är in til Åhr 1688, 4. Boken om Turckanes allmena Lefwerne, Rättegångz Processer, Handel och Wandel Scholer, Kyrckior &c., oc sidst om de Fångne Christnas Tilstånd och Träldom, af åtstillige Trowardige Historie Skrifware / uppå wårdt Swensto Tungomål sammanfattade och med Kongl. May:ttz Allernådigste Privilegio utgången Aff M. Erlando Dryselio, Past. & P. Junecop.

Luna Turcica eller Turkeske Måne : anwijsandes lika som uti en Spegel det Mahometiste wanstelige Regementet, fördelter uti Jura Qwarter eller Böcker, 1. Boken om Turckanes Härkomst, Förföraren Mahometh, deß falsta Religion och Endalychtsamt deß effterfölliande Regenter af Saracener, Tattare och Turckar, 2. Boken om Turckanes Regenter oc Bedriffter ifrån Sultan Ottoman til den Turckeste Keisaren Mahometh IV, 3. Boken om Mahometh IV och hawd passeradt är in til Åhr 1688, 4. Boken om Turckanes allmena Lefwerne, Rättegångz Processer, Handel och Wandel Scholer, Kyrckior &c., oc sidst om de Fångne Christnas Tilstånd och Träldom, af åtstillige Trowardige Historie Skrifware / uppå wårdt Swensto Tungomål sammanfattade och med Kongl. May:ttz Allernådigste Privilegio utgången Aff M. Erlando Dryselio, Past. & P. Junecop.
 • Author(s):
  Erlandus Dryselius, 1641-1708
  Erlandus Dryselius, 1641-1708
 • Date:
  Åhr 1694
 • Place:
  Jönkiöping
 • Keywords:
  Early Modern Period, Sublime Porte, Islam, Orientalism, Islamophobia
Collapse All Sections

This rare early Swedish text on Islam and the Ottoman Empire including recent historical events and depictions of Ottoman sultans. The work depicts the Turks as cruel tyrants and an enemy of Christianity. Dryselius's book may be based on Claes Rålamb's account of the Swedish embassy to the Ottoman Empire in 1657. The printer Petter Hultman was the first in Jönköping; his first book was printed in 1688. 13 illustrations.

 • Author(s):
  Erlandus Dryselius, 1641-1708
  Erlandus Dryselius, 1641-1708
 • Date:
  Åhr 1694
 • Place:
  Jönkiöping
 • Keywords:
  Early Modern Period, Sublime Porte, Islam, Orientalism, Islamophobia
 • Edition:
  First and only edition.
 • Edition:
  الطبعة الأولى والوحيدة.
 • Alternative Title:
  Turkeske Måne, Dryselius Luna Turc 1694
 • Language:
  Swedish
 • Content type:
  Single-volume work